Odpoved pogodbe

IZJAVA O UNILATERALNEM ROKU NAROČILA

Izjavljam zgoraj omenjenemu trgovcu, da enostransko odpovem Pogodbo o prodaji blaga na daljavo in navajam potrebne podatke.

* Prosimo, da takoj v zakonskem roku po prejemu opravite:

7 + 12 =