Raskid ugovora

IZJAVA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ovim putem gore navedenom trgovcu izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe na daljinu, te navodim potrebne podatke.

* Molim Vas da bez odlaganja, u zakonskom roku po prijemu, izvršite:

2 + 5 =